Polityka prywatności

Dane osobowe​

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych zwane w skrócie RODO. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje z których dowiesz się z niego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

 1. Administratorem danych osobowych jest DATII Sp. z o.o..
 2. Składając zamówienie w sklepie internetowym Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie DATII Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep internetowy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez DATII Sp. z o.o. w celach marketingowych.
 4.  Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych zwane w skrócie RODO. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje z których dowiesz się z niego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji w sklepie internetowym DATII.pl, formularza kontaktowego.

W jakim celu i na jakiej postawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, a w szczególności:

 • możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego
 • weryfikacji poprawności danych przesłanych podczas rejestracji
 • obsługi składanych przez Ciebie zamówień
 • prawidłowej obsługi płatności
 • przesyłania zamówionych towarów
 • wystawiania komentarzy dotyczących zakupów
 • oceniania zakupionych produktów
 • obsługi wiadomości jakie do nas kierujesz
 • w celach związanych ze świadczeniem usług
 • przesyłania dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną

Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych).

Dane te przetwarzane są w poniżej wskazanych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DATII, a w szczególności:

 • prawidłowe działanie panelu klienta sklepu DATII
 • zapewnienie obsługi usług płatności
 • monitorowania bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną
 • przydzielania do Twojego konta rabatów i zniżek specjalnych
 • przeciwdziałanie oszustwom oraz nadużyciom
 • naliczania punktów zyskanych w programie partnerskim
 • bezpieczeństwa ruchu sieciowego dla Ciebie i pozostałych użytkowników
 • monitorowanie i analizowanie Twoich zachowań w DATII w celu poprawiania działania sklepu poprzez lepsze dostosowywanie do wymagań i oczekiwań użytkowników
 • obsługiwania zgłoszeń przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail gdy nie są one związane z realizacją zawieranej umowy
 • przeprowadzanie badań statystycznych
 • archiwizowanie danych w celach wymaganych przepisami prawa

Twoje dane osobowe będą zapisywane również w plikach cookies w celu łatwiejszego logowania i wygodniejszego dla Ciebie działania sklepu.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Podczas rejestracji wymagamy od Ciebie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi zamówień, w celu zawarcia umowy, obsługi płatności i dostarczenia towaru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu w DATII.

Jakie są Twoje prawa względem nas w kwestii przetwarzania danych?

Szanujemy Twoje dane osobowe, dlatego gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO. W szczególności prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

Kiedy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych?

Począwszy od 25 maja 2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

W jaki sposób możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych?

W celu zmiany swoich ustawień dotyczących wyrażonych przez Ciebie zgód na newsletter, skorzystaj z odnośnika znajdującego się w każdym emailu z newsletterem. Swoje zgody możesz również zmienić logując się na swoje konto w DATII. Jeżeli chcesz, możesz przesłać swój sprzeciw na adres biuro@DATII.pl, albo pocztą na adres DATII, ul. Słoneczna 32 , 55-095 Długołęka.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniane są firmom przewozowym, firmom obsługującym płatności, bankom, firmom księgowym, obsyłającym platformy marketingowe, firmom obsługującym zgłoszenia klientów. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w celu lepszego dostosowania sklepu do Twoich potrzeb i podnoszenia jakości obsługi jednak nie wywołuje ono dla Ciebie żadnych skutków prawnych.

Reklamacje
i zwroty

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobów lub publikacji (towaru) z umową Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia DATII Sp. z o.o. o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

Zamawiający traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym DATII Sp. z o.o. niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową jednak nie później niż:

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobów lub publikacji (towaru) z umową Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia DATII Sp. z o.o. o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 2. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym DATII Sp. z o.o. niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową jednak nie później niż:
  1. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu 2pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409; tj. produktu przeznaczonego do sprzedaży, umieszczonego w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania):
   1. oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawyz dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),
   2. dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;
  2. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru – w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 3. W każdym przypadku, zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.
 4. Reklamacje można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta DATII Sp. z o.o. Sp. z o.o., ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail sklep@DATII.pl
 5. Zamawiający powinien odesłać reklamowany towar przesyłką ekonomiczną na adres: DATII Sp. z o.o. Sp. z o.o., ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem i wskazaniem przyczyny reklamacji (pobierz zgłoszenie reklamacyjne).
 7. DATII Sp. z o.o., najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) DATII Sp. z o.o. zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru.
 8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (przesyłka ekonomiczna), DATII Sp. z o.o zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną w §10 niniejszego Regulaminu.
 9. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Szanowny użytkowniku,

w załączonym linku do Polityki Prywatności przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszego serwisu. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk "Rozumiem i akceptuję"), potwierdzasz, że przyjąłeś do wiadomości wskazane tutaj informacje. W innym wypadku, przepraszamy, ale nie możemy udostępnić Ci zawartości tej strony.